Välkommen till Agapi Academy

För ett säkrare och roligare båtliv

Agapi Academy – en del av Agapi
Boat Club

Agapi Academy är utbildningsdelen inom Agapi, och vi arbetar med att göra båtlivet säkrare och roligare. Alla medlemmar kommer i kontakt med Agapi Academy i början av sitt medlemsskap. Det första utbildningssteget “Onboarding” är en introduktionen till Agapis värld, och ett sätt att säkerställa tillräcklig kunskap och förmåga för att köra de kraftfulla båtarna på ett säkert och försiktigt sätt.

Agapis egen kapten – Lars Weiler

Lars Weiler är huvudansvarig för Agapi Academy, och ansvarar både för utbildningen i Stockholm och för att utveckla och koordinera utbildningen för alla Agapi-centers så att medlemmarna får samma fina start och förutsättningar oavsett om de har sin hemmabas i Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Mallorca eller någon annan stans i världen.

Lars har varit aktiv inom Agapi ända sedan starten 2008, på den tiden genom att köra RIB-charter. Han är en erfaren sjöman och kapten, med kunskap och erfarenhet från många olika båttyper – från RIB till historiska Torpedbåtar och stora segelyachter. Lars har korsat atlanten några gånger, och har förutom sedvanliga svenska certifieringar även ett internationellt yrkescertifikat ”Master of Yachts, 200 ton. När det inte är båtsäsong jobbar Lars med management consulting och chefsrekrytering.

Teamet bakom Agapi Academy

Agapis utbildningsteam består av ett nätverk av skickliga kaptener/utbildare, och utbildningsföretag och vi finns representerade på samtliga Agapi centers. Alla utbildare har en grundlig kunskap om Agapi-konceptet, bokningsappen och båtarna. Vi följer en gemensam utbildningsplan med checklistor för att försäkra oss om att alla medlemmar får samma kvalitet på introduktionen och utbildningen oavsett var den sker.

På bilden: Bengt, Mats, Elisabet, Anna, Lars och Urban

Agapi Academy kurser

FÖRARINTYG

1-2 dagar | 3 000 – 5 000 kr

ICC eller den svenska förenklade formen “Förarintyg” är ett grundkrav för att få framföra Agapi-båtarna, och det är också ett legalt krav i många länder, t ex på Mallorca. Kursen är i huvudsak är teoretisk och man lär sig de grundläggande navigations- och sjövägsreglerna, dvs trafikreglerna till sjöss.

Utbildningen kan göras online, som en tvådagarskurs eller som en endags intensivkurs. Kursupplägget kan variera mellan orter och för Agapis medlemmar finns en särskild rabatt.

AGAPI ONBOARDING

3h | 4 900 kr

En tre timmars intensivkurs och obligatorisk för alla nya medlemmar. Kursen inkluderar genomgång av båten samt övning av olika körmoment som tilläggning och säkerhetsträning mm. De sista 30 minuterna är ett formellt test med grundläggande säkerhetsfrågor, där medlemmen också får visa sina navigationskunskaper och förmåga att hantera båten på ett säkert och försiktigt sätt.

Om mer träning behövs tar vi tillsammans fram en individuell utbildningsplan. Den här extra träningen debiteras som personlig träning.

PERSONLIG TRÄNING

2h | 3 200 kr

Vi utgår från var medlemmen står i nuläget utbildningsmässigt, och vilka önskemål som finns samt målet med utbildningen. Minimum är två timmars träning men en personlig träning kan också innebära att utbildaren följer med en halvdag tillsammans med medlemmens familj, och ger råd och tips till hela besättningen, så att man blir ett bättre team. Träningen är inte begränsad till båthantering, utan kan
t ex gälla andra former av sjömanskap – från grundläggande knopar, till hur man planerar en rutt och alla saker man bör tänka på när man kommer till en trång och blåsig gästhamn.

TILLÄGGNING NATURHAMNAR

3h | 2 900 kr

Vi åker ut med en Agapi-båt och tränar praktiskt på de olika momenten kring tilläggning i naturhamn. Kursen innehåller bland annat:

  • Bedömning av vind och väder
  • Vad ger sjökortet för information, val av plats
  • Hur man förbereder sig, ankrar, samspel i besättningen
  • Hur man förtöjer i land, användning av bergkilar mm
UPPGRADERING TILL AGAPI 950

2h | 3 200 kr

Detta är en två timmars kurs för medlemmar som uppgraderar sitt medlemskap till Agapi 950 serien, och kursen är en förutsättning för att få köra Agapi 950. Agapi 950 är en större båt, några har dubbla motorer samt mer utrustning och finesser som vi går igenom under kursen.

Kursen avslutas med en kort tur, där vi bl a tränar manövrering och tilläggning.

”Agapi Academy har verkligen gett mig otroligt mycket. Lars och hans team är fantastiska.”

Boka din utbildning
eller ställ en fråga!

Fyll gärna i formuläret så kontaktar vi dig snart!

GET IN TOUCH