Mer båtliv
mindre miljöpåverkan

Välkommen till framtidens båtliv, idag

Hållbarhet

Att förvandla båtliv till en mer ekologiskt hållbar livsstil och industri är en av Agapi Boat Clubs prioriteringar. Vi gör detta genom att se till hela ekosystemet runt dagens användare av båt. Det innebär att vi ser till båttillverkare, marinor och marina tillbehör och hur de påverkar allas vår miljö. En central del för ökad hållbarhet är att öka antalet användare per båt. Vårt delningskoncept är inte som tidigare delningskoncept med andelar utan en klubb med oslagbar tillgång till båt. Det ger ett premiumbåtliv där medlemmar har access till både elektriska och traditionella båtar och driver så en mer hållbar affärsmodell för båtsektorn.

Ett hållbart perspektiv är viktigt. Konsumenter lockas alltmer av företag som tar ansvar för sin del av en hållbar värld högt på sina dagordningar och de yngre generationerna vill arbeta för den sortens ansvarsfulla företag.

Båtsektorn är inget undantag. Vi påverkar alla vår miljö. Smarta affärsmodeller baserade på delning och elektrifiering kan minska den effekten. Eftersom alla branscher anpassar sig till ett förändrat klimat och resursbegränsningar går fler mot cirkulära affärsmodeller. Det ger mer kundnytta och ökad resurseffektivitet tack vare digitalisering och delningsekonomi.

Hållbarhet hela vägen
Hur?

1

MEDLEMSKAP ELLER KÖP?

Medlemskap erbjuder kunder en total frihet, lägre ekonomisk risk och ett långt större utbud med lägre egen insats. Det är bra för användare, Agapi och miljön. En affärsmodell baserad på prenumerationsekonomi en av de starkaste strategierna för långsiktig hållbarhet.
2

ELDRIVNA BÅTAR

Agapi Boat Club agerar i takt med den tekniska utvecklingen av elektrifiering i båtliv. Vi lanserade vår första elbåt 2020 och kommer att fortsätta att utöka vår flotta med eldrivna båtar på fler av våra center.
3

RÄTT BÅT VARJE GÅNG

Vår mångsidiga flotta ger våra medlemmar möjlighet att välja den båt som passar bäst till varje aktuell utflykt. Det minskar miljöpåverkan från varje båttur samtidigt som det ger ett ökat värde för användaren.
4

SATELLIT- HAMNAR

Agapis strategiskt placerada hamnar i olika regioner hjälper till att reducera onödigt reseavstånd och bränsleförbrukning plus att det inspirerar till nya äventyr i nya vatten.

Elbåtar

Vi vill påskynda övergången till ett mer hållbart båtliv genom att uppmuntra till att använda eldrivna båtar. Det är svårt för enskilda privatpersoner att ha både elbåt och traditionell båt. Som medlem i Agapi Boat Club har man både och.

0

2
%

Elbåtar i vår flotta 2021

+

0

20
%

Potential för utvidgning 2021

0

50
%

Elbåtar i flottan 2025

+

0

10
%

Potential för utvidgning 2025

Utökning av vår flotta med eldrivna båtar

Agapi är med tidigt i teknikutvecklingen inom båtsektorn. Med den teknik som finns tillgänglig idag finns begränsningar i både räckvidd och hastighet. Trots dagens begränsningar är dagens e-båtar rymliga och tysta båtar och faktiskt idealiska för många utflykter. Vår användardata visar att 20% av alla resor ligger i intervallet mindre än 10 nm och lätt hanterat även med dagens kapaciteter. Snart kan hälften av alla resor klaras med elbåt.

Genom att vi lyhört följer alla medlemmars önskemål och användande sker utbyggnad av vår el-båtsdel av flottan i takt med teknikutvecklingen. Detta är bara ett annat sätt på vilket Agapi Boat Club erbjuder ett smartare och mer hållbart båtliv än något annat företag i vår sektor idag.

Bättre för miljön

Genom att kombinera vårt avancerade delningskoncept med introduktionen av elbåtar, anpassar vi oss inte bara till en föränderlig värld utan driver själva på själva utvecklingen och påskyndar en hållbar affärsmodell inom båtsektorn.

GET IN TOUCH