Alternativa sätt att ha en båt

”Usership” istället för ”Ownership” går som en röd tråd genom allt vi på Agapi Boat Club gör och står för. Vår ambition är enkel – vår tjänst skall inte bara spegla de positiva sidorna av att äga en båt – den ska vara bättre, smartare och mer hållbar.
Vi har flexibla lösningar och något som passar alla. Vi erbjuder både privatpersoner och företag att investera i vår växande flotta, till bra villkor och med möjlighet till attraktiva medlemskap. Om du hellre vill äga din båt, kan du låta den vara en del av flottan när du ej använder den och få det bästa av två världar: Du får både vara medlem och äga din båt, utan allt meck och ansvar, och till en lägre kostnad.